از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟
بدنسازی

از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
/
/
یکی از دستگاه‌های مناسب حرکات تک مفصلی

باشگاه
امکانات مجموعه آرنا

باشگاه

۱۶ بهمن ۱۴۰۰
/
/
مجموعه باشگاهای آرنا مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های ورزشی از برند تکنوجیم است.