باشگاه
امکانات مجموعه آرنا

باشگاه

۱۶ بهمن ۱۴۰۰
/
/
مجموعه باشگاهای آرنا مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های ورزشی از برند تکنوجیم است.