از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟
بدنسازی

از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
/
/
یکی از دستگاه‌های مناسب حرکات تک مفصلی