از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟
بدنسازی

از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
/
/
یکی از دستگاه‌های مناسب حرکات تک مفصلی

مجموعه آبی
امکانات مجموعه آرنا

مجموعه آبی

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
/
/
مجموعه آبی در رویال آرنا و در کنار باشگاه قرار دارد و همه ورزشکاران می‌توانند از آن استفاده کنند.

باشگاه
امکانات مجموعه آرنا

باشگاه

۱۶ بهمن ۱۴۰۰
/
/
مجموعه باشگاهای آرنا مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های ورزشی از برند تکنوجیم است.