از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟
بدنسازی

از دستگاه نشر جانب نشسته چه می‌دانید؟

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
/
/
یکی از دستگاه‌های مناسب حرکات تک مفصلی

پرس پا و نحوه استفاده از آن
بدنسازی

پرس پا و نحوه استفاده از آن

۱۶ بهمن ۱۴۰۰
/
/
مناسب تقویت عضله‌های پا

سونا باعث دفع چه سمومی از بدن می‌شود؟
بدنسازی

سونا باعث دفع چه سمومی از بدن می‌شود؟

۰۶ بهمن ۱۴۰۰
/
/
سونا، شیوه کارآمد سمزدایی